Λογότυπο,Episkevi-apoxeyteusis,Επισκευή αποχευτευσής

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου παρατηρούμε τον σωλήνα της αποχέτευσης να έχει βουλώσει ή η αποστράγγιση των λυμάτων να γίνεται αργά. Άλλες φορές παρατηρούμε υγρασία ή μούχλα σε κάποια σημεία της οικίας μας χωρίς να καταλαβαίνουμε από που προέρχεται.

Το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο για τον ακριβή εντοπισμό των παραπάνω είναι ο έλεγχος με τη κάμερα αποχέτευσης. Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο που εντοπίζει γρήγορα, με ακρίβεια και χωρίς να χρειαστεί να σκάψουμε ή να γκρεμίσουμε κάτι στην οικία μας, το σημείο εμπλοκής. Το σημαντικό είναι ότι διαθέτη video το οποίο καταγράφει καθόλη τη διαδρομή στην οποία εισέρχεται η κάμερα.


Έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε το ακριβές σημείο που πρέπει να επισκευαστεί και να επέμβουμε έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος αλλά σημαντικότερο το κόστος επισκευής.Οι τεχνικοί στην https://episkevi-apoxeteusis.gr/ διαθέτουν τον πιο σύγχρονο και κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και το περιττό κόστος. Επιπλέον διαθέτουμε ειδικό μηχανημα επισκευής του σωλήνα αποχέτευσης εσωτερικά, χωρίς να χρειαστεί σκάψιμο – σκόνες και ταλαιπωρία.Πριν εισαχθεί η κάμερα αποχέτευσης στο αποχετευτικό δίκτυο, μπορεί να χρειαστεί να γίνει πρώτα μια απόφραξη, ώστε να απομακρυνθούν όποια αντικείμενα φράζουν την δίοδο και να καθαριστούν οι εσωτερικές επιφάνειες των σωλήνων αποχέτευσης.