Λογότυπο,Episkevi-apoxeyteusis,Επισκευή αποχευτευσής

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

Τα φρεάτια είναι ανοίγματα πρόσβασης σε κομβικά σημεία της πορεία του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου. Υπάρχουν 4 ειδών φρεάτια:

• Φρεάτια επίσκεψης: Όπου γίνεται ο έλεγχος, η συντήρηση και η επισκευή των σωλήνων της αποχέτευσης.

• Φρεάτια συμβολής και αλλαγής διεύθυνσης: Σε αυτά συναντάμε την ένωση των αγωγών και των σωλήνων καθώς αλλάζουν κατεύθυνση ροής των όμβριων.

• Φρεάτια καθαρισμού: Τοποθετούνται συνήθως στην αρχή των δικτύων αποχέτευσης και γίνεται απομάκρυνση φερτών υλών.

• Φρεάτια πτώσης: Δημιουργούνται όταν η κλίση είναι μεγαλύτερη ώστε να μειώνουν την πίεση και την ταχύτητα των όμβριων.

Το να βουλώσει το φρεάτιο αποχέτευσης μπορεί να είναι επιζήμιο τόσο για την υγεία μας, όσο και να γίνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά στους σωλήνες αποχέτευσης που μπορεί αργότερα να χρειαστούν επισκευή ή και αντικατάσταση.

Η απόφραξη ενός φρεατίου απαιτεί εκτός από ένα πολύ καλό και δυνατό πιεστικό μηχάνημα, ένα πολύ καλό και εξειδικευμένο προσωπικό τεχνικών, όπου θα εντοπίσει σωστά το πρόβλημα και θα πραγματοποιήσει σωστό και σχολαστικό καθάρισμα των σωλήνων, δεδομένου ότι αν γίνει λάθος χειρισμός της πίεσης του αποφρακτικού, μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στους σωλήνες ώς και πλημμύρα των αγωγών.

Εμείς στην https://episkevi-apoxeteusis.gr/ παρέχουμε όλα τα απαραίτητα μηχανήματα και εξειδικευμένους τεχνικούς για σωστή και αποτελεσματική εργασία.