Λογότυπο,Episkevi-apoxeyteusis,Επισκευή αποχευτευσής

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΡΙΖΕΣ ΔΕΝΤΡΩΝ

Μια από τις κύριες αιτίες βουλωμένων σωλήνων αποχέτευσης και κυρίως πήλινης κατασκευής είναι οι ρίζες των δέντρων. Οι ρίζες των δέντρων αναζητώντας θρεπτικά συστατικά στο έδαφος, αναπτύσσονται κοντά στους σωλήνες αποχέτευσης αφού η υγρασία που παρουσιάζεται σε αυτούς ελκύουν την ανάπτυξη των ριζών προς εκεί. Μια ρίζα δέντρου μπορεί να εισέλθει στο σωλήνα αποχέτευσης είτε από τις αρθρώσεις του σωλήνα είτε από ρωγμές και σπασίματα του σωλήνα που μπορεί να έχει προκληθεί είτε από το πέρας του χρόνου είτε από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Όταν οι ρίζες των δέντρων εκτείνονται και μέσα στο ίδιο το αποχετευτικό σύστημα, τότε δημιουργούν πρόβλημα στις σωληνώσεις καθώς τις μπλοκάρουν. Τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι:

  • - Ρωγμές και σπάσιμο του σωλήνα αποχέτευσης: Οι ήδη υπάρχουσες μικρορωγμές του σωλήνα, με την ανάπτυξη των ριζών μέσα στο σωλήνα, θα μεγαλώσουν με αποτέλεσμα το σπάσιμο τελικά του σωλήνα αποχέτευσης
  • - Φράξιμο του σωλήνα αποχέτευσης: Με την ανάπτυξη των ριζών μέσα στο σωλήνα, η ροή του νερού ελαττώνεται σταδιακά μέχρι που φράσσεται τελείως. Έτσι παρατηρείται βούλωμα στην οικία, στη λεκάνη , στο νιπτήρα, στη μπανιέρα και στο νεροχύτη.
  • - Έδαφος: Τέλος οι ρίζες δημιουργούν πρόβλημα και στο ίδιο το έδαφος γύρω από το σωλήνα αποχέτευσης. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη κατάρρευση όλου του αποχετευτικού δικτύου και δημιουργία νέου.
  • Οι βλάβες που δημιουργούν οι ρίζες των δέντρων μπορούν να διορθωθούν με τεχνικές αποκατάστασης της αποχέτευσης, αλλά συχνά προκαλούνται και σοβαρότερες ζημιές που μπορούν να αντιμετωπιστούν είτε με σκάψιμο είτε με ειδικό μηχάνημα που μπαίνει και αποκαθιστά το σωλήνα εσωτερικά χωρίς σκαψίματα.

    Οι τεχνικοί μας στην https://episkevi-apoxeteusis.gr/ διαθέτουν τον πιο σύγχρονο και κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και το περιττό κόστος. Ο έλεγχος και η καταγραφή σε video με κάμερα η οποία εισέρχεται στο εσωτερικό του σωλήνα, μας κάνει γνωστή την ακριβή θέση του προβλήματος.

    Επιπλέον ο εσωτερικός καθαρισμός ή και η εσωτερική επισκευή των σωληνώσεων αποχέτευσης μπορούν να επισκευαστούν αποτελεσματικά και μάλιστα με εγγύηση. Χωρίς χάσιμο χρόνου, χωρίς σπασίματα, σκόνη και θόρυβο.